Amerika stemt tegen homoseksresolutie VN

Samen met een rijtje andere achterlijke landen hebben de Verenigde Staten gestemd tegen een VN-resolutie die de doodstraf voor homoseks veroordeelt. Maar liefst dertien landen gingen niet mee in het voorstel.

Hiermee scharen onze NAVO-vrienden zich in een illuster rijtje met China, Saoedi-Arabië en Irak die eveneens tegen stemden.

De resolutie van de commissie Mensenrechten veroordeelde de 'oplegging van de doodstraf als een sanctie op vormen van specifiek gedrag zoals afvalligheid, godslastering, overspel en seksueel gedrag tussen personen van hetzelfde geslacht'. Ook was de tekst vernietigend over het executeren van 'personen met mentale of intellectuele gebreken, het executeren van personen die tijdens de 'misdaad' jonger dan achttien jaar oud waren en zwangere vrouwen'.

Er werd verder de zorg uitgesproken dat de doodstraf voor overspel buitensporig vaak is uitgesproken over vrouwen (en dus in veel mindere mate voor mannen). Ondanks de tegenwerking van de minder goed gelukte landen kwam de resolutie er evengoed doorheen.

Amerika steunde wel twee resoluties van Rusland, die geen van beiden de eindstreep haalden. Eentje daarvan vond dat de 'doodstraf niet noodzakelijker wijs moet worden gezien als een schending van het mensenrecht' en dat de doodstraf niet moet worden gezien als een foltering, maar dat het een logische uitkomst kan zijn in sommige zaken.

Saoedi-Arabië diende verder in dat elk land vrij moet zijn om zijn eigen wetten en regels te maken en te hanteren.

Op de aardbol zijn er momenteel zes landen te vinden waar seks met iemand van hetzelfde geslacht kan leiden tot de doodstraf. Te weten: Iran, Saoedi-Arabië, Soedan, Jemen, Nigeria en Somalië. Wanneer je de gebieden meerekent waar de Islamitische Staat de scepter zwaait, dan loopt dit getal op tot acht. Dit zou dan opgaan voor Syrië en Irak. Er zijn nog vijf landen waar dit technisch gezien mogelijk zou zijn, hoewel het in de praktijk nooit voorkomt.

De dertien landen die uiteindelijk tegen de resolutie hadden gestemd waren: Botswana, Burundi, Egypte, Ethiopië, Bangladesh, China, India, Japan, Qatar, Saoedi-Arabië, De Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.