Sinds januari 1000 Airbnb's meer in Amsterdam

Het aantal woningen in Amsterdam dat via Airbnb wordt aangeboden is toegenomen. Sinds januari zijn er circa duizend advertenties voor Amsterdam bijgekomen op de verhuursite, blijkt uit cijfers van Airbnb.

Op dit moment telt de site 19.000 advertenties voor een overnachtingsplek in de hoofdstad. Het overgrote deel daarvan betreft complete woningen. Zo staan op dit moment circa 15.200 gehele woningen te huur als Airbnb-adresje. In januari waren dat zo'n 14.200 woningen.

Zonder vergunning mogen Amsterdammers hele woningen maximaal zestig dagen per jaar verhuren via Airbnb. 5 procent van de Amsterdamse Airbnb-verhuurders heeft een vergunning om woningen langer te verhuren. Daarnaast zijn er verhuurders die slechts een deel van hun woning via Airbnb aanbieden. Voor hen geldt de limiet van zestig dagen per jaar niet.

Airbnb wijst erop dat vergeleken met 2016 veel minder woningen langer dan zestig dagen per jaar zijn verhuurd via de site. Op jaarbasis is dit aantal met driekwart afgenomen, aldus het van oorsprong Amerikaanse bedrijf. Dit zou het gevolg zijn van afspraken met de gemeente Amsterdam in december 2016. Airbnb beloofde toen de geldende limiet van zestig dagen automatisch te handhaven op zijn site.

Sinds januari 1000 Airbnb's meer in Amsterdam
Sinds januari 1000 Airbnb's meer in Amsterdam (Foto: BuzzT)