Verkeersoverlast hindert bewoners het meest

De meeste Nederlanders ervaren hinder van verkeersoverlast in hun buurt. Het gaat dan vooral om te hard rijden. Ook fysieke verloedering van de woonomgeving leidt vaak tot ergernis. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS vroeg Nederlanders van vijftien jaar en ouder naar verschillende vormen van buurtoverlast die zijn verdeeld over drie hoofdgroepen: fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast.

Als Nederlanders overlast ervaren dan is het vooral van fysieke verloedering en het verkeer dat te hard door de buurt rijdt. Vorig jaar zei 80 procent van de Nederlanders daar last van te hebben. In totaal geven bijna alle Nederlanders (94 procent) aan dat overlast weleens voorkomt in hun buurt, vier op de tien (43 procent) ondervinden er zelf veel last van.

Hoewel een veelvoorkomend verschijnsel, nemen vrijwel alle vormen van buurtoverlast af. De daling is al sinds 2005 gaande, concludeert het CBS. Zo daalde het aantal mensen dat zegt dat bekladding van muren of gebouwen of vernieling van straatmeubilair weleens voorkomt in de eigen buurt sindsdien met ongeveer een derde. Overlast door buurtbewoners is de enige overlastvorm die sinds 2005 meer voorkomt in de eigen buurt.

Buurtoverlast wordt het vaakst ervaren in de vijftig grootste gemeenten. Van deze plaatsen zegt gemiddeld 49 procent van de inwoners veel overlast te ervaren, tegen gemiddeld 43 procent landelijk. Van de vijftig gemeenten springen onder meer Schiedam, Heerlen, Sittard-Geleen, Rotterdam en Den Haag er negatief uit door meer dan gemiddelde overlast.

In onder meer Amstelveen, Oss, Leidschendam-Voorburg, Delft en Súdwest-Fryslân is de buurtoverlast juist lager dan gemiddeld.

Verkeersoverlast hindert bewoners het meest
Verkeersoverlast hindert bewoners het meest (Foto: ANP)