FNV: werkenden minstens 1000 euro erbij

Vakbond FNV, altijd in voor wat onrealistische eisen, zet in komende cao-onderhandelingen in op een minimale loonsverhoging van 3,5 procent. Daarnaast stelt de vakbond de eis dat iedereen er minstens 1000 euro (bruto) per jaar op vooruit moet gaan. Dat zou betekenen dat mensen met lage inkomens er zelfs tot 5 procent bij moeten krijgen.

"Het is tijd voor echte waardering, er moet nu echt meer geïnvesteerd worden in werkenden", vindt arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha van FNV. "Het gaat economisch goed en de overgrote meerderheid van de bedrijven verdient goed geld, dat echter steeds minder terechtkomt bij de mensen."

Verder blijft FNV ook komend jaar hameren op een einde aan wat het de "doorgeslagen flexibilisering" noemt. Meer werknemers moeten een vaste baan krijgen. "Mensen hebben recht op zekerheid en een toekomstperspectief. Dat hoort in een menswaardige maatschappij en is goed voor de economie", aldus Boufangacha.

Herverdeling
Een derde punt van aandacht is een herverdeling van werk tussen de generaties. FNV wil dat ouderen minder kunnen gaan werken, zodat er meer banen komen voor jongeren. De vakbond vindt dat daar afgelopen jaar goede afspraken over zijn gemaakt met onder meer ziekenhuizen en gemeenten en in de metaalsector.

De eisen zoals FNV die met instemming van het eigen ledenparlement heeft geformuleerd, komen vanaf 1 december op tafel te liggen bij cao-onderhandelingen. Daarmee moet een einde komen aan wat FNV een "race naar beneden"op de Nederlandse arbeidsmarkt noemt.

De afgelopen jaren duurde een aantal CAO-onderhandelingen bijzonder lang, zelfs tot ver na het aflopen van de vorige CAO's. In enkele gevallen liep de FNV zelfs weg van de onderhandelingstafel, terwijl andere vakbonden wel bleven overleggen. Het bracht de FNV nauwelijks succes, en het geprezen poldermodel lijkt in zwaar weer te verkeren.

FNV: werkenden minstens 1000 euro erbij
FNV: werkenden minstens 1000 euro erbij (Foto: ANP)