'Budget jeugdzorg in veel gemeenten nu al op'

Voor steeds meer kinderen wordt een beroep op jeugdzorg gedaan, terwijl het geld voor dit jaar in de helft van de gemeenten al op is. Uit een onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur onder 228 gemeenten blijkt dat ruim driekwart van de gemeenten inmiddels een wachtlijst voor jeugdzorg heeft.

Bij de overheveling van jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 was de verwachting dat de kinderen beter en efficiënter geholpen konden worden. Elk jaar wordt daarom verder op het jeugdzorgbudget bezuinigd. In het onderzoek geven gemeenten aan dat die veranderingen meer tijd nodig hebben voor een 'innovatiever' en passender zorgaanbod.

Bijna negen op de tien gemeenten (87 procent) denken ook volgend jaar niet uit te komen met het zorgbudget. De hulpvraag waarmee kinderen komen wordt volgens driekwart van de ondervraagde gemeenten bovendien ook nog eens zwaarder.

Bezuinigingen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderschrijft dat het geld voor jeugdzorg bij sommige gemeenten op is, als gevolg van bezuinigingen. "Sommige gemeenten kunnen dat compenseren uit andere potjes, maar er zijn er ook die het niet meer kunnen financieren. Zij zoeken naar oplossingen zoals de wachtlijsten laten oplopen", zegt een woordvoerder. De koepelorganisatie wil dat er meer geld naar gemeenten gaat vanuit de rijksoverheid om onder meer de jeugdzorg te kunnen financieren.

Gemeenten zijn sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van drie zorgwetten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en werk en inkomen. Vorig jaar werd bekend dat gemeenten honderden miljoenen op de plank hadden laten liggen, bestemd voor zorgtaken. VNG wees er toen op dat het geld dat niet is uitgegeven niet verloren was gegaan, maar was gereserveerd voor later.

'Budget jeugdzorg in veel gemeenten nu al op'
'Budget jeugdzorg in veel gemeenten nu al op' (Foto: ANP)