'Veestapel moet met 40 procent inkrimpen voor klimaatdoel'

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs in 2030 te halen, zou de Nederlandse veestapel met 40 procent moeten inkrimpen. Dat betekent dat er in Nederland in 2030 nog maar 1 miljoen melkkoeien en 3,4 miljoen varkens mogen zijn.

Ook moet het aantal kippen tot 80 procent van het huidige bestand worden teruggebracht, aldus een berekening van Natuur & Milieu in een dinsdag gepubliceerde Voedselvisie.

Volgens Natuur & Milieu is de voedselsector verantwoordelijk voor ruim een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Die uitstoot moet volgens het klimaatakkoord binnen 13 jaar met bijna 50 procent worden verminderd.

Dat kan volgens de organisatie het beste door het aantal dieren, verantwoordelijk voor de productie van broeikasgassen, terug te brengen. Een koe stoot jaarlijks net zoveel CO2 uit als een auto, aldus de organisatie.

In de Voedselvisie wordt gesteld dat ruim een derde van de Nederlandse boeren de komende jaren verwacht te stoppen. Wanneer de overheid de dierrechten van die agrariërs opkoopt, wordt de veestapel als gevolg hiervan gereduceerd.

De boeren die hun bedrijf wél voortzetten, zullen in dat scenario een goed inkomen blijven verdienen. Verder ontstaat meer ruimte voor akkerbouw, tuinbouw en nieuwe teelten, zoals notenteelt.

De nadruk komt zo te liggen op kwaliteit, in plaats van kwantiteit. "De tijd waarin we veel goedkoop eten produceren, is straks echt voorbij", aldus directeur Geertje van Hooijdonk van Natuur & Milieu.

'Veestapel moet met 40 procent inkrimpen voor klimaatdoel' (Foto: ANP)
'Veestapel moet met 40 procent inkrimpen voor klimaatdoel' (Foto: ANP)