Economische groei VS sterker dan gedacht

De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal sterker gegroeid dan gedacht. Volgens een tweede schatting door de Amerikaanse overheid was zelfs sprake van het sterkste groeitempo in twee jaar.

's Werelds grootste economie groeide volgens de nieuwe raming vorig kwartaal met 3,0 procent op jaarbasis. Dat is meer dan de plus van 2,6 procent die op basis van de eerste schatting werd gemeld. Ook gaat het om een flinke verbetering ten opzichte van de vooruitgang met 1,2 procent die in de eerste drie maanden van dit jaar werd geboekt.

De sterkere groei hangt samen met de consumentenbestedingen die hoger uitvielen dan eerder gedacht. Ook de bedrijfsinvesteringen bleken sterker dan eerder geraamd. De bijstelling voor het tweede kwartaal overtreft de verwachtingen van economen. Die hadden in doorsnee op een plus van 2,7 procent gerekend.

Harvey
De Amerikaanse president Donald Trump had eerder ook een ambitieuze doelstelling uitgesproken voor een jaarlijkse groei met 3 procent. Kenners denken echter dat het niet mogelijk is om het huidige groeitempo ook in de komende maanden vast te houden.

Door orkaan Harvey wordt de economische groei in het derde kwartaal mogelijk ook wat afgeremd. Schattingen over de verwachte schade in de VS lopen sterk uiteen, maar gaan allemaal uit van vele miljarden dollars. De herstelwerkzaamheden in onder meer Texas zouden later overigens wel weer kunnen helpen om de economische groei in de VS juist extra aan te jagen.

Economische groei VS sterker dan gedacht
Economische groei VS sterker dan gedacht (Foto: ANP)