'Nieuwe organisatie digitale dreiging nodig'

Nederland moet snel een nieuwe organisatie optuigen om buitenlandse dreiging, zoals manipulatie en beïnvloeding via fake nieuws, in kaart te brengen. Inlichtingendiensten en het ministerie van Defensie zijn niet opgewassen tegen de dreiging vanuit met name Rusland. Dit zegt brigade-generaal Wilfred Rietdijk, strategisch adviseur Nationale Veiligheid en Cyber van het ministerie van Defensie, in de Volkskrant.

Rietdijk pleit voor een centraal orgaan dat permanent in de gaten houdt op welke manier de democratie ondermijnd wordt door buitenlandse krachten. Volgens hem overstijgen de technieken die worden gebruikt in moderne oorlogsvoering, zoals nepnieuws, zijn departement.

Rietdijk oppert ook een samenwerking tussen overheid en belangrijke media. De overheid zou bij nieuws kunnen zeggen in hoeverre het geverifieerd is. Media kunnen dat bij hun berichtgeving plaatsen.

Als voorbeeld noemt de generaal de berichtgeving over MH17 waarbij door Moskou is geprobeerd Nederlandse burgers te manipuleren. Deze informatie-oorlog ziet Rietdijk als zeer bedreigend voor de democratie.

'Nieuwe organisatie digitale dreiging nodig'
'Nieuwe organisatie digitale dreiging nodig' (Foto: BuzzT)