Segers: AD-bericht over voltooid leven bom onder formatie

Het bericht dat het Algemeen Dagblad vanmorgen publiceerde over een akkoord dat in het formatieproces was gesloten over enkele medisch-ethische kwesties is bij de ChristenUnie niet in goede aarde gevallen. De verhoudingen tussen D66 en CU, die toch al vrij broos waren, zijn daarmee opnieuw op scherp gezet.

Het AD berichtte dat de ChristenUnie enkele principiële bezwaren had laten varen bij thema's als embryo-onderzoek en euthanasie. Stervensbegeleiding zou een zogenaamde vrije kwestie blijven, oftewel een onderwerp waarover de regering geen beleidsplannen maakt maar het aan de Kamer overlaat om met een wetsvoorstel te komen.

ChristenUnie-leider Segers ontkent echter stellig dat er sprake zou zijn van een akkoord:"Er is geen deal". Het bestaan van de tekst wordt door niemand betwist, maar er is dus geen overeenstemming over. Segers reageert fel; hij kan nog niet zeggen of dit het einde van de formatie betekent, maar "het gaat geen gemakkelijke middag worden. Dit trekt een zware wissel."

Door zijn felle reactie lijkt Segers te suggereren dat de tekst gelekt zou zijn door een van de andere partijen (wie anders zou het ook hebben moeten doen). Dat zou dan ongetwijfeld D66 moeten zijn, maar Alexander Pechtold reageert koeltjes op de vraag of dit een overwinning betekent:"Ik hoor het u zeggen. Maar ik ga niet zeggen dat ik tevreden ben, want dan komt er ook weer een tegenreactie."

Aan Gerrit Zalm de taak om de neuzen weer dezelfde kant op te richten, en te proberen om alsnog een deal te krijgen op dit onderwerp (als de lezing van Segers klopt dat er geen deal is, uiteraard). Wellicht ook een mooi moment om te reflecteren op de keuze om tijdens het formatieproces volledige mediastilte te bewerkstelligen. Bij gebrek aan nieuws gaan media immers zelf op zoek.

Segers en Pechtold bij informateur (Foto: ANP)
Segers en Pechtold opnieuw op gespannen voet (Foto: ANP)