Formatie vandaag hervat over Gronings gas

De onderhandelaars van de beoogde coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn drie weken op vakantie geweest, maar vandaag om 10:00 wordt er weer gesproken over het vormen van een regering. Uit de gastenlijst valt op te maken dat de gaswinning in Groningen eerst op de agenda staat.

Uitgenodigd zijn namelijk de inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen, een topmanager van Gasunie en een topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. De aardgaswinning in de buurt van Slochteren was ook in het vorige kabinet Rutte-II een lastig dossier. In een televisieuitzending rondom de verkiezingen op NPO 1 kreeg Rutte het stevig aan de stok met een groep speciaal voor dat doel ingevlogen boze Groningers.

De coalitiepartijen lijken verdeeld over het onderwerp. Het CDA, traditioneel goed in het bedienen van de bewoners van landelijke gebieden, is een groot voorstander van stevige vermindering, net als D66. Ook de ChristenUnie lijkt oren te hebben naar verlaging van de hoeveelheid te winnen gas, maar de VVD denkt daar, met het oog op de economie, aanmerkelijk anders over. 

Aan informateur en VVD-coryfee Gerrit Zalm de lastige taak om partijen op dit onderwerp op één lijn te krijgen. De kans dat we later deze week te horen krijgen of dat gelukt is is echter klein, aangezien alle deelnemers aan dit formatieproces zich houden aan een totale radiostilte. Welke onderwerpen er na de gaswinning aan bod komen is ook nog niet bekend, maar ze liggen vermoedelijk wel op economisch vlak.