Oudere Brexiteers: slechte economie is redelijke prijs

Meer dan 70 procent van 65-plussers die vorig jaar voor Brexit stemden, vinden significante economische schade een redelijke prijs voor het verlaten van de Europese Unie. De helft vindt het geen probleem indien familieleden hun baan verliezen, aldus een YouGov-peiling waarover The Independent bericht.

Zulk 'Brexit-extremisme' komt volgens YouGov ook voor onder jongere Brexiteers, maar in mindere mate. Van de 18 tot 24-jarigen accepteert 46 procent significante economische teruggang, en is een kwart bereid de eigen baan te verliezen, of vindt het geen probleem als dit bij een familielid gebeurt.

Ook bij Brexit-tegenstanders is overigens iets dergelijks te zien; zo vindt 34 procent economische schade acceptabel indien de Brexit daarmee kan worden tegengehouden. Voor 18 procent is het aanvaardbaar als zijzelf of familie dan werkloos worden.

Teruggekaatst
Leeftijd zou de grootste kloof zijn geweest bij het referendum van juni vorig jaar. De Leave-stem zou in overweldigende mate van 50-plussers zijn gekomen. Jongere stemmers hebben daar het afgelopen jaar meermaals hun ongenoegen over geuit, maar kregen de bal teruggekaatst met de kritiek dat veel te weinig van hen de moeite namen te gaan stemen.

Volgens The Independent kan de uitslag van deze poll nieuwe olie op het vuurtje gooien. Het zou immers aantonen dat pensionado's die hun eigen huis bezitten, minder te verliezen hebben indien de economie inderdaad terugloopt als Groot-Brittannië volgens de planning in 2019 de EU verlaat. Tenminste, als de Britten ondertussen niet schoon genoeg hebben van de soms giftige discussies over dit onderwerp.