Verbod koehandel India van tafel

De hoogste rechtbank in India heeft een algemeen verbod op de handel in koeien voor de slacht van tafel geveegd. De regering van Narendra Modi had het verbod in mei ingevoerd. Eerder bepaalde een lagere rechtbank al dat het verbod de rechten van de mensen schond om vrij over hun voedselvoorziening te beslissen.

Een meerderheid van de bevolking van India is hindoe en in hun religie is de koe een heilig dier. In de meeste deelstaten is het slachten van koeien verboden. Daar kwam in mei de handel bij. Runderen mochten alleen nog worden verhandeld als het om melkkoeien ging.

De regeringen van staten waar overwegend moslims wonen en koeien wel worden geconsumeerd, hadden het verbod al genegeerd.

Verbod koehandel India van tafel
Verbod koehandel India van tafel (Foto: ANP)