Merkel: 'Niet langer op VS rekenen'

Op een campagnetop in Beieren uitte Angela Merkel een sentiment dat je maar weinig hoort: Europa eerst. Ze gaf aan dat we als Europeanen niet langer moeten steunen op het Amerika van Donald Trump, schrijft Independent.

"Wij Europeanen moeten ons lot zelf gaan bestieren", stelt de Duitse bondskanselier. "De afgelopen paar dagen heb ik gemerkt dat de tijd voorbij is, waarin we vol op anderen kunnen rekenen." Merkel geeft aan dat de banden tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk enerzijds, en Duitsland en Europa anderzijds vriendschappelijk zullen blijven, maar dat 'we in de toekomst voor onze eigen lotsbestemming als Europeanen zullen moeten gaan vechten.'

Na drie volle generaties van klakkeloos leunen op Amerika, is de roep om Europese onafhankelijkheid opmerkelijk. Het motorblok Duitsland-Frankrijk wordt nu geregeerd door zeer pro-Europese leiders en met een Amerika dat vooral met 'America first' bezig is, lijkt het Europese antwoord ten langen leste eindelijk te zijn: dan wij ook.

Qua klimaat, verdediging, economie en talloze andere gebieden gaat Europa dus als het aan Merkel ligt, niet langer bij de VS om toestemming vragen en smeken om hulp - maar zélf zorgen voor een zo mooi mogelijke toekomst voor Europa.