GroenLinks-jeugd torpedeert formatie met CDA

De jongerenorganisaties van de mogelijke coalitiepartners GroenLinks en CDA gaan rollebollend over straat. De groene jongerenorganisatie Dwars roept openlijk op om een nieuw, groen motorblok op te starten van GL, D66 en VVD - dus zonder de Christendemocraten. De jongerenachterban van Buma (CDJA) reageert furieus.

Dwars is klaar met de stugge houding van het CDA en het gebrek aan toekomstvisie. Volgens de progressieven zit het CDA 'muurvast in het verleden'. Daar komt nog bij dat oud-SER-voorzitter en CDA-prominent Herman Wijffels in een interview met het Algemeen Dagblad had laten doorschemeren dat CDA-onderhandelaar Sybrand Buma iedere mogelijke groene maatregel dwarsboomt 'omdat de markt dat moet oplossen'.

Dat kon het CDJA natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. Volgens hen gaat 'GroenLinks van klimaatkonijn naar angsthaas', en stelt dat het juist GroenLinks is die de onderhandelingen frustreert. De partij zou het laten klappen van de onderhandelingen als beste optie zien. Maar ze gaan zelfs nog een stap verder: de suggestie wordt gewekt dat de uitspraken van de als groen bekend staande Wijffels voortkomen uit een opzetje met Jesse Klaver.

De vier betrokken jongerenorganisaties (CDJA, Dwars, JOVD en JD) tekenden gezamenlijk reeds een klimaatmanifest. Het CDJA 'onderschrijft het belang van duurzaamheid', maar vreest dat met name de laagste inkomens worden getroffen door de 'groene belastingmaatregelen' zoals een vleestaks, een vistaks, een vliegtaks en een verpakkingentaks. Volgens CDJA-voorzitter Ard Warnink konden de plannen van GroenLinks wel eens het grootste denivelleringsprogramma van de afgelopen eeuw worden.

Wat de gevolgen zijn voor het verloop van de formatie is moeilijk in te schatten. De jongerenorganisaties doorbreken de door de onderhandelaars in acht genomen radiostilte en doen dat op weinig subtiele wijze, maar het is opvallend dat de jongeren van GL juist wel de toenadering zoeken tot politieke tegenpool JOVD. Dat er op financieel en fiscaal gebied nog heel wat water door de Hofvijver moet stromen alvorens er een kabinet is gevormd, is inmiddels wel duidelijk.