Studenten betalen veel te veel huur

Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat 73% van de studenten te veel huur betaalt. Gemiddeld gaat het om een bedrag van €55,- per maand. In zeventien van de achttien onderzochte steden betalen studenten significant te veel huur. Uitschieters zijn Amsterdam en Utrecht, waar studenten zo’n honderd euro per maand te veel betalen.

Schrijnend is dat de situatie van de student nauwelijks is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. De LSVb roept de politiek daarom op om op te treden tegen huisjesmelkers. Ook zal de studentenvakbond tussen 8 en 17 mei een tour maken langs 8 studentensteden in Nederland om studenten te informeren over hun huurrechten. Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb: “Jaar op jaar zien we dat studenten veel te veel huur betalen, waardoor studeren onbetaalbaar dreigt te worden. Het is daarom de hoogste tijd dat de overheid ingrijpt én dat studenten goed geïnformeerd worden over hun rechten.

In 2015 betaalde 74% van de respondenten te veel huur, in 2016 gaat het om 73%. Dat de situatie niet verbetert, is verontrustend. De hoogte van de huur wordt bepaald aan de hand van het zogeheten puntensysteem, dat wettelijk is vastgelegd. Toch is de student jaarlijks gemiddeld meer dan €600,- kwijt aan te veel betaalde huur. Dat betekent dat verhuurders het puntensysteem massaal omzeilen. Bij particuliere verhuurders wordt er het vaakst en het meest te veel betaald, maar ook woningcorporaties houden zich niet altijd netjes aan de regels.

De rapportage van de LSVb wordt jaarlijks uitgebracht aan de hand van gegevens verzameld met de online kamercheck, die door 6000 studenten werd ingevuld. Het onderzoek gaat uitsluitend om onzelfstandige kamers, dus de stijgende hoeveelheid studentenappartementen met huursubsidie vallen erbuiten.