Christelijke feestdag inruilen voor 5 mei

Bijna de helft van de Nederlanders levert graag één van de officiele vrije dagen in, om elk jaar vrij te zijn op bevrijdingsdag. Volgens marktonderzoeker Ipsos, die een onderzoek uitvoerde in opdracht van de NOS, is 2e pinksterdag hiervoor favoriet. Op de vraag of mensen ieder jaar op 5 mei vrij willen zijn antwoordde meer dan 60 procent volmondig ja. Maar dat is ook niet zo vreemd, want wie wil er geen extra vrije dag.

In Nederland hebben we 11 officiële feestdagen, waarvan het overgrote meerendeel Christelijke feestdagen zijn. Alleen Nieuwjaarsdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn algemeen erkende feestdagen, de overige 8 zijn allemaal Christelijk. Met eerste Paasdag en eerste Pinksterdag kan sowieso niet geruild worden, want die vallen altijd op een zondag. Blijven over: Eerste en Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag. Op de vraag welke dag dan het beste opgegeven kan worden scoren tweede Pinksterdag (24 procent) en Hemelsvaartdag (21 procent) het hoogst.

Veel Nederlanders vinden het dus belangrijk dat Bevrijdingsdag niet langer het ondergeschoven kindje van de feestdagen is. Helaas heeft de Nederlandse regering in 1990, bij het instellen van 5 mei als nationale feestdag bepaald dat werknemers en werkgevers zelf een regeling moeten treffen. Werknemers hebben hierdoor een vrije dag als dat in de CAO is opgenomen. Personeel bij de overheid heeft in het algemeen en als de dienst het toelaat wel vrij op 5 mei.

De maatschappelijke druk om van Bevrijdingsdag een nationale feestdag te maken neemt toe. Daar komt nog bij dat Nederland, in vergelijking met andere landen, niet voorop loopt als het gaat om officiële feestdagen en vakantiedagen.