Project bijverdienen in de bijstand Utrecht afgeblazen

De gemeente Utrecht heeft een project waarin het wil uitzoeken welke benadering van bijstandsgerechtigden het beste werkt om ze uit die uitkering te helpen voorlopig uitgesteld. Dat gebeurt omdat het ministerie van Sociale Zaken niet akkoord gaat met de proef.

De gemeente wil de proef, genaamd 'Weten wat werkt', opzetten als wetenschappelijk onderzoek, waarbij een groep van ruim 1000 bijstanders willekeurig in 4 groepen worden verdeeld. Voor een groep vervalt de sollicitatieverplichting, terwijl voor een andere groep de begeleiding naar solliciteren en werk juist wordt geïntensiveerd. De derde groep voert als 'tegenprestatie' door de gemeente geselecteerd werk uit, waarvoor ze een maandelijkse vergoeding van 125 euro krijgen. De vierde groep is de controlegroep, zij worden dus volgens de huidige regelgeving behandeld.

Volgens verantwoordelijk D66-wethouder Victor Everhardt zegt dat het ministerie 'telkens nieuwe hobbels verzint om te voorkomen dat wij beginnen met dit nuttige en belangrijke experiment'. Woordvoerder van het ministerie, de PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma, zegt dat ze 'gewoon iets meer tijd nodig hebben'. Het ministerie is tegen het willekeurig verdelen van de mensen over de groepen: zij wil dat per individu wordt bekeken in welke groep hij of zij de beste kans heeft om werk te vinden. Alleen: dan is het geen wetenschappelijk onderzoek meer.

Het lijkt er dus sterk op dat het ministerie haar eigen regels belangrijker vindt dan het daadwerkelijk aan werk helpen van uitkeringsgerechtigden. Ook heeft het er alle schijn van dat ze het project waarbij gemeenten de vrijheid krijgen om te experimenteren met de uitvoering van de bijstandswet, liever kwijt is dan rijk. Vooralsnog lijkt SZW echter nog niet van plan om een einde te maken aan de situatie in een aantal gemeenten waar ontslagen laaggeschoolde werknemers als 'tegenprestatie' hun eigen werk weer mogen gaan doen om te voorkomen dat ze hun uitkering verliezen.

Klijnsma op plek twee lijst PvdA (Novum)
Klijnsma: bijverdienen in de bijstand is niet de bedoeling (Novum)