Bevrijding Nederland gepaard met plunderingen

De bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog ging gepaard met plunderingen en vernielingen door geallieerde troepen. Met name Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland kregen hier eind 1944 en begin 1945 mee te maken. Dat blijkt uit archiefonderzoek van Trouw, die dat zaterdag heeft gepubliceerd.

Zo werden in verschillende dorpen en steden brandkasten opgeblazen. Op een bijeenkomst in Nijmegen in 1945 meldden acht van de zeventien aanwezige burgemeesters dat geallieerden er met hun gemeentekas vandoor waren gegaan. Ook waren ze verbolgen over de vele onnodige vernielingen.

De plunderingen vonden plaats in geëvacueerde gebieden aan de frontlinie, waar burgers niet mochten komen. De buit werd mogelijk verkocht aan nog vermogende Nederlanders. Tot vervolging is het nooit gekomen in Nederland, schrijft Trouw.

Bevrijding Nederland gepaard met plunderingen
Bevrijding Nederland gepaard met plunderingen (Foto: ANP)