Aantal opvangplaatsen asielzoekers omlaag

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vermindert dit jaar het aantal opvangplaatsen naar 31.000. Nu zijn dat er nog 48.700. De verlaging is nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen, meldt het COA woensdag.

Deze verlaging heeft ook gevolgen voor het personeel van het COA. Ongeveer 550 arbeidsplaatsen zullen de komende tijd verdwijnen. Tussen juli 2016 en vorige maand zijn al 1300 arbeidsplaatsen geschrapt.

Er blijven nog 61 opvanglocaties open. 45 andere locaties gaan dicht of zijn al gesloten. Het COA heeft op woensdag de gemeenten en de medewerkers ingelicht.

De organisatie verwacht dat de daling van het aantal asielzoekers blijft doorzetten. De asielinstroom bestaat momenteel grotendeels uit familie van asielzoekers die niet of korter gebruik maken van opvang. Ook is de uitstroom van asielzoekers die mogen blijven naar gemeenten toegenomen.

In 2015 kwamen vooral door de oorlog in Syrië 95.000 asielzoekers naar Nederland. Het COA moest toen duizend mensen extra in dienst nemen en 45 opvanglocaties opzetten.

Aantal opvangplaatsen asielzoekers omlaag
Aantal opvangplaatsen asielzoekers omlaag (Foto: ANP)