Meer meldingen over discriminatie op internet

Bij het meldpunt voor discriminatie op internet MiND zijn in 2016 meer meldingen binnengekomen. In totaal waren het er 918, vooral over uitlatingen op sociale media. De meeste daarvan (283) gingen over Facebook.

Het vaakst werd melding gemaakt van discriminatie op grond van herkomst. Wel werd in 2016 meer discriminatie op grond van godsdienst doorgegeven. Vanwege de soms heftige discussies over de komst van vluchtelingen zijn meldingen over discriminatie van vluchtelingen voor het eerst specifiek vastgelegd. 22 procent van alle meldingen ging over discriminatie van vluchtelingen, evenveel als over discriminatie van Marokkanen.

Sinds het meldpunt in 2013 werd opgericht, stijgt het aantal meldingen gestaag. In 2015 registreerde MiND 652 meldingen over discriminatie. Hoeveel van de meldingen daadwerkelijk strafbaar discriminerend materiaal aangaven is niet bekend.

FOK! zelf (wij dus) kregen het afgelopen jaar in totaal drie verwijderverzoeken van MiND. Twee daarvan waren overigens al verwijderd voordat we de mail ontvingen.

Update 14:06:

In het jaarverslag van MiND lezen we dat van de 918 meldingen er maar liefst 590 NIET strafbaar waren. In 180 gevallen was de uiting al verwijderd of was de gegeven link onjuist en kon geen discriminatie worden vastgesteld. In totaal heeft één jaar subsidie geleid tot 97 verwijderverzoeken wegens een strafbare uiting, en maar liefst twee hele aangiften.

MiND resultaat van één heel jaar
MiND resultaat van één heel jaar

Meer meldingen over discriminatie op internet
Meer meldingen over discriminatie op internet (Foto: BuzzT)