Denk komt niet in Commissie Stiekem

De nieuw in de Tweede Kamer gekozen partij Denk komt niet in de zogenaamde Commissie Stiekem, de Parlementaire commissie die staatsveiligheidszaken en inlichtingendiensten behandelt. Dit is een gevolg van een wijziging in het reglement van orde die eind vorig jaar werd bekrachtigd.

Op dit moment zitten alle fractievoorzitters van de gekozen partijen in die Commissie, tenzij zij zelf aangeven niet te willen deelnemen. Marianne Thieme is overigens wel lid, maar is naar eigen zeggen nooit aanwezig geweest. In de wijziging van afgelopen december is de commissie verkleind: de fractievoorzitters van de vijf grootste partijen zitten erin, en er kunnen op uitnodiging nog maximaal twee partijen aan worden toegevoegd. Voor 2004 bestond de commissie trouwens ook maar uit vijf mensen.

De officiële lezing is, dat deze wijziging is doorgevoerd om efficiënter te kunnen werken met een kleinere club. In de Haagse wandelgangen klinken echter geluiden dat de samenstelling is gewijzigd omdat men vreest dat er via Denk staatsgeheimen in Ankara terechtkomen. De wijziging werd in december met een grote meerderheid aangenomen.

De nieuwe samenstelling van de commissie zal van kracht worden bij de start van de 'nieuwe' Tweede Kamer, en dus in ieder geval bestaan uit de fractievoorzitters van VVD, PVV, CDA, D66 en SP. Wellicht wordt GroenLinks daar nog 'op uitnodiging' aan toegevoegd omdat ze evenveel zetels hebben als de SP, en de SGP omdat Kees van der Staaij zeer veel kennis en ervaring heeft op dit gebied.