Filmsector dagvaardt staat om downloaden

Sekam, een koepelorganisatie van Nederlandse filmproducenten, heeft de Nederlandse staat gedagvaard. Zij stellen de staat aansprakelijk voor de financiële schade die de Nederlandse filmsector al jaren lijdt door illegaal downloaden. Hoewel het Europese Hof al in 2014 bepaalde dat het downloaden van films en series uit illegale bron verboden is, heeft de Nederlandse overheid volgens de producenten niets gedaan om dit soort praktijken een halt toe te roepen.

De zaak sleept al enkele jaren. Het niet-legaal kijken van films kost de Nederlandse filmsector elk jaar honderden miljoenen euro's, aldus de makers. De filmproducenten legden in september 2015 een claim neer bij de Nederlandse staat, maar deze werd door het ministerie van Veiligheid en Justitie afgewezen. Gesprekken tussen beide partijen leverden volgens de filmproducenten ook niets op.

Daarom stappen de producenten nu officieel naar de rechter. "Het verbod op illegaal downloaden van films en series moet actief worden gehandhaafd, net zoals dat gebeurt met winkeldiefstal of zwart reizen in het openbaar vervoer", stelt filmproducent Klaas de Jong (Michiel de Ruyter).

Officieel gedoogd
Illegaal downloaden werd in Nederland lang officieel gedoogd. Dit werd gecompenseerd door een zogenoemde thuiskopieheffing die inbegrepen zit bij de prijs van apparaten die kunnen worden gebruikt om muziek en films te downloaden en bekijken. Deze regeling dateert nog uit de jaren zeventig.

Het Europese Hof van Justitie tikte Nederland hierover in april 2014 echter op de vingers. Sindsdien kent Nederland officieel een downloadverbod. Maar de makers die naar de rechter stappen, vinden dat de overheid hier niet genoeg werk van maakt.

Schadeclaims
Cijfers uit bijvoorbeeld Duitsland, waar piraterij wel hard wordt aangepakt, tonen aan dat de filmindustrie daar verhoudingsgewijs minder inkomsten misloopt. Hier sluiten providers sites die illegaal films en series aanbieden af en krijgen illegale downloaders vaak schadeclaims in de bus. De inkomsten uit dvd-verkoop en VOD zijn hier zelfs weer gestegen, stellen de producenten.

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt in een reactie dat de verantwoordelijkheid niet bij de Nederlandse staat ligt. Die wijst de vordering daarom af. "De rechthebbenden, in dit geval filmproducenten, hebben van de wet voldoende middelen gekregen om hiertegen op te treden. Primair is het een zaak van de individuele rechthebbenden om inbreuken te handhaven. Dat betekent dat wij vinden dat het niet aan de staat is in te handhaven."

Filmsector dagvaardt staat voor downloaden
Filmsector dagvaardt staat om downloaden (Foto: BuzzT)