Finland wil 50.000 soldaten meer

In verband met de oplopende spanningen in de regio's aan de Oostzee en een grotere dreiging vanuit Rusland wil de regering van Finland de strijdkrachten met 50.000 soldaten versterken. De Finse krijgsmacht heeft de beschikking over 230.000 man. Voor het vergroten van de paraatheid wordt vanaf volgend jaar jaarlijks ook 55 miljoen euro extra uitgetrokken.

Na de Russische annexatie van de Krim en het conflict in het oosten van Oekraïne is de veiligheidssituatie voor Finland verslechterd, zegt de regering. Rusland werkt er hard aan zijn "status als grootmacht" te vestigen. "Rusland streeft ernaar de mogelijkheden van de NAVO uit te dagen om de Baltische Staten en Oost-Europa te verdedigen, mocht er een militaire crisis ontbranden".

Finland is geen lid van de NAVO, maar heeft wel de samenwerking met de Verenigde Staten op veiligheidsgebied versterkt. Het wil ook intensiever met andere Scandinavische landen samenwerken.

Finland wil 50.000 soldaten meer
Finland wil 50.000 soldaten meer (Foto: ANP)