Dekker: leraar lost werkdruk zelf maar op

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs is niet van plan om extra maatregelen te nemen om de werkdruk van leerkrachten te verminderen. In antwoord op de vragen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk zegt Dekker dat dit een zaak is tussen docenten en scholen.

Volgens Dekker zijn er de afgelopen jaren afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen. Scholen worden aangemoedigd om overbodige administratie te schrappen. Of de Onderwijsinspectie ook op de hoogte is van dat advies, vermeldt Dekker overigens niet.

In de schriftelijke beantwoording van de vragen geeft Dekker aan dat hij zich 'zorgen maakt' over de werkdruk van docenten. Volgens onderwijsvakbond is de werkdruk van Nederlandse leraren een van de hoogste van Europa, met gemiddeld zes uur overwerk per week. 

Een andere Kamervraag van Van Dijk ging over de financiering. Dekker deelt de mening van de SP'er niet dat de financiering tekortschiet; scholen moeten gewoon verstandig met de beschikbare middelen omgaan om het passend onderwijs (kinderen met beperkingen of afwijkende behoeftes in het reguliere onderwijs) te kunnen betalen. De grootte van de klassen is verder een zaak van de school en niet van de politiek.

Tot slot reageert Dekker nog op een vraag over het grote aantal burn-outs en het hoge ziekteverzuim: omdat dit al een paar jaar stabiel is en niet meer stijgt, is dit probleem wat hem betreft niet urgent genoeg om tot actie over te gaan.