Kamer wil limiet aan ouderbijdrage

De Tweede Kamer wil dat er een limiet komt voor de vrijwillige bijdrage die scholen aan ouders mogen vragen. PvdA en SP kregen dinsdag de steun van een Kamermeerderheid voor dat plan, dat ervoor moet zorgen dat ook minder welgestelde ouders hun kinderen naar de school van hun keuze kunnen sturen.

Verantwoordelijk staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) voelt niets voor het begrenzen van de ouderbijdrage. Hij wijst erop dat die vrijwillig blijft en ouders dus ook kunnen weigeren.

De ouderbijdrage op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs is bedoeld voor activiteiten die buiten het (verplichte) lesprogramma vallen. Denk hierbij aan het schoolkamp, de Efteling aan het einde van het schooljaar of niet-verplichte practica. De bijdrage is vrijwillig, maar scholen kunnen natuurlijk wel besluiten om leerlingen waarvoor niet betaald is, ook niet mee te nemen. Van sommige scholen wordt beweerd dat ze hun leerlingenpopulatie willen sturen door de ouderbijdrage hoger te maken.

Volgens PvdA'er Joyce Vermue en haar SP-collega Jasper van Dijk nam de tweedeling tussen arme en rijke scholen toe doordat de ouderbijdrage steeds hoger werd. Door een hoge ouderbijdrage te vragen zouden scholen armere gezinnen afschrikken. "Scholen moeten in Den Haag pleiten voor meer financiering in plaats van de rekening neer te leggen bij ouders", vindt Van Dijk.

Kamer wil limiet aan ouderbijdrage
Kamer wil limiet aan ouderbijdrage (Foto: ANP)