'Politie onvoldoende multicultureel'

De nationale politie moet meer mensen met een multiculturele achtergrond aannemen en daarvan moeten er bovendien meer doorstromen naar de top van de organisatie. De politie verliest anders draagvlak in de samenleving. Dat beweert Max Daniel van de nationale politie in een interview met De Volkskrant vrijdag.

Etnische diversiteit moet een prioriteit worden binnen het korps, aldus Daniel. De urgentie van het probleem wordt door de organisatie niet voldoende gevoeld volgens de politiecommissaris Noord-Nederland, die bovendien algemeen commandant van de Nationale Staf Grootschalig Bijzonder Onderzoek (NSGBO) asielstromen en mensensmokkel is. Daniel denkt dat een gebrek aan een afspiegeling van de samenleving in het korps gevolgen heeft voor het vertrouwen in de politie.

Van de mensen in de hoogste politieleiding, de zogeheten Top 71, is de Nederlands-Indische Daniel de enige met een niet-westerse achtergrond.

'Diversiteit moet prioriteit politie worden'
'Diversiteit moet prioriteit politie worden' (Foto: ANP)