PVV'ers klagen PVV aan wegens 'blanke slavernij'

Een tweetal medewerkers van de PVV heeft een rechtszaak aangespannen tegen de PVV. De twee PVV'ers, die los van elkaar procedures aanspanden tegen de fractie van Geert Wilders, claimen dat ze werden gepest op de werkvloer van de Tweede Kamerfractie, jarenlang niet de rechtmatige beloning ontvingen voor de door hun gewerkte uren en zelfs stelselmatig werden gedwongen tot het maken van overuren. De PVV'ers spreken in hun aanklacht zelfs over 'blanke slavernij anno 2016'.

De twee PVV'ers proberen nu via de rechter hun gelijk te halen en eisen een schadevergoeding van respectievelijk 328.000 en 221.000 euro. Vanwege de aanklachten heeft de arbeidsinspectiedienst controles uitgevoerd waarbij bleek dat er inderdaad sprake was van het overtreden van de arbeidstijdenwet. Ook concludeert de inspectie dat werktijden en werkzaamheden niet zijn vastgelegd en hebben ze alvast nieuwe inspecties aangekondigd.

Zowel een arbo-arts als een huisarts hebben werkoverbelasting vastgesteld bij één van de medewerkers van de PVV. In hun diagnose wordt gesproken van 'werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid door disproportionele druk'. De PVV heeft nog niet gereageerd op vragen over deze kwestie.