PvdA: fors hoger loon voor leraren

De Partij van de Arbeid wil de status en het salaris van leraren fors verhogen. Dat blijkt uit de onderwijsplannen van de partij, genaamd 'Actieplan docent'. In het plan krijgen docenten een veertiende maand en wordt het loongebouw aangepast, waardoor leerkrachten er zo'n 10 procent in salaris op vooruitgaan.

Diederik Samsom zegt over deze plannen:"Meer salaris en minder werkdruk, zo moet de status van het vak omhoog, en het structurele tekort aan leraren omlaag". Deze open deur horen we in iedere verkiezingstijd, en nu dus ook van de sociaaldemocraten. Diezelfde sociaaldemocraten leveren momenteel de minister van Onderwijs, namelijk Jet Bussemaker. Volgens Samsom is het plan geen kritiek op Bussemaker: "Het is niet dat er te weinig is gedaan, maar er moet meer gebeuren". Wijlen Johan Cruijff had het niet beter kunnen uitleggen.

Naast de veertiende maand pleit het plan voor een aanpassing van de salarisopbouw, zodat een ervaren docent toch nog in loon kan blijven groeien. Nu kan dat vaak alleen door een leidinggevende functie te gaan bekleden. Een perverse prikkel volgens de PvdA, want goede docenten horen voor de klas en niet in een kantoor. Verder zet het plan in op een herwaardering van het vak docent, waarin het beroep een beschermde status krijgt en bevoegdheid 100% wordt verplicht. Het omstreden lerarenregister dat nu in de Eerste Kamer ligt, gaat dus nog niet ver genoeg. Docenten die 40 jaar in het vak zitten, zouden een 'medaille van verdienste' moeten krijgen.

PvdA-leider Diederik Samsom presenteert het plan samen met onderwijswoordvoerder Loes Ypma en met schooldirecteur Eric van 't Zelfde. Die laatste toverde een achterstandsschool in Rotterdam-Charlois om tot een school met uitstekende resultaten, maar daarbij moet wel worden opgemerkt dat hij allerlei wetgeving naast zich neer heeft gelegd, en met name de wijze waarop hij met de leraren omging hem op de nodige kritiek is komen te staan. Een curieus uithangbord dus voor een plan om docenten meer status te geven.