Meevaller van 4,3 miljard in laatste begroting Rutte

De laatste begroting van het kabinet Rutte-II krijgt er nog een stevige meevaller bij. Door belastinginkomsten die hoger uitvallen dan op Prinsjesdag werd verwacht, heeft de schatkist een financiële meevaller van 4,3 miljard euro. 

Door het betere economische klimaat is er ongeveer 2 miljard meer aan vennootschapsbelasting binnengekomen en 1 miljard aan inkomstenbelasting. Door de groeiende economie stijgen ook de bestedingen, waardoor de BTW-inkomsten ook nog eens 1 miljard hoger uitvallen dan geraamd. Tot slot blijft er nog geld over bij de opvang van asielzoekers, omdat zich minder mensen hebben gemeld dan verwacht.

Door de financiële meevaller komt het begrotingstekort voor volgend jaar niet uit op 1,1% maar op 0,4% van het BBP. Zelfs een begrotingsevenwicht ligt nog in het verschiet; het laatste begrotingsoverschot in Nederland dateert van 2008 (kabinet Balkenende-IV, met Wouter Bos als minister van Financiën)

 Deze meevaller vertaalt zich nog niet onmiddellijk in een begrotingsoverschot voor de burger. Door de stijging van de zorg- en pensioenpremies stijgt de koopkracht maar mondjesmaat. Wel zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem toe de ambtenarensalarissen te compenseren voor de gestegen pensioenpremies van het ABP (met 2,3 procentpunt):"Dat zou betekenen dat leraren, soldaten, politiemensen allemaal geen loonsverhoging zouden krijgen. Ze hebben lang op de nullijn gezeten. Dat willen we niet meer."

Al deze cijfers zijn ook van invloed op de afdracht aan Brussel. Dat is een uitgebreide boekhoudkundige exercitie, maar Dijsselbloem belooft ons 'dat dat geen gevolgen heeft voor het begrotingstekort van 2016)