Belasting op sigaretten mogelijk hoger

Het kan zijn dat de accijnzen voor sigaretten en tabak volgend jaar voor de eerste keer worden geïndexeerd, dat wil zeggen aangepast aan de inflatie. Met andere woorden: hoe hoger de inflatie, hoe hoger die belasting en dus de prijs.

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) maakte woensdag duidelijk dat hij geen bezwaar heeft tegen het voorstel van SP-Kamerlid Farshad Bashir. Bashir wil voorkomen dat roken relatief goedkoper wordt als andere producten wel duurder worden door de inflatie. Ook hoopt hij het roken onder jongeren te ontmoedigen.

Eigenlijk was de regering niet van plan de accijnzen op sigaretten en tabak te indexeren. Maar Wiebes (VVD) kwam daar tijdens een debat in de Tweede Kamer op terug. Hij vindt dat de Kamer nu maar een oordeel over het SP-voorstel moet geven. Hij zag geen 'zwaarwegend nadeel' meer.

De Kamer stemt donderdag over het plan van Bashir.

Belasting op sigaretten mogelijk hoger
Belasting op sigaretten mogelijk hoger (Foto: ANP)