Leraren in opstand tegen lerarenregister

Leraren zijn in het geweer gekomen tegen het zogenoemde lerarenregister dat het kabinet volgend jaar wil invoeren en is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Binnen een week hebben al meer dan zevenduizend docenten de petitie 'Stop dit lerarenregister' getekend, meldde de vakbond Leraren in Actie (LIA) zondag. 

In het lerarenregister moeten docenten zelf hun kennis en ervaring gaan bijhouden. Hiermee moet de kwaliteit van de docenten worden verbeterd en daarmee dus ook het onderwijs in Nederland. Het register krijgt echter veel kritiek vanuit de beroepsgroep. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat het het nog steeds bestaande tekort aan bevoegde leraren niet oplost, dat leraren niet autonoom zijn om hun eigen opleidingspad uit te stippelen en dat er veel geld uitgegeven zal worden aan externe opleiders om maar aan de verplichtingen te voldoen. Tot slot dreigt het gevaar dat docenten omwille van het register allerlei formulieren in moeten gaan vullen en reflectieverslagen moeten schrijven, terwijl die tijd beter aan goed onderwijs kan worden besteed.

Het lerarenregister is vorige maand goedgekeurd door de Tweede Kamer. Aangezien men in Den Haag nog immer in de veronderstelling verkeert dat goed onderwijs vanuit een ministerie geregeld kan worden, is de verwachting dat de Eerste Kamer binnenkort ook zal instemmen met het plan. De LIA wil met de actie de Eerste Kamer oproepen tegen het wetsvoorstel te stemmen. De LIA is naar eigen zeggen niet tegen een lerarenregister, maar wel tegen deze van bovenaf opgelegde vorm. De veel grotere onderwijsvakbond AOb is altijd voorstander geweest van dit kabinetsplan.

Leraren in opstand tegen lerarenregister
Leraren in Actie tegen lerarenregister (Foto: ANP)