Advocaat Knoops wraakt rechter in Wilders-proces

De rechtzaak tegen Geert Wilders in het 'minder minder'-proces blijft de gemoederen zoals te verwachten was bezig houden. Advocaat Geert-Jan Knoops heeft vandaag een wrakingsverzoek ingediend tegen een van de rechters.

Geert Wilders zelf liet eerder al weten dat hij de rechter in kwestie, Elianne van Rens, graag ziet vertrekken omdat ze partijdig zou zijn. Knoops onderbrak vandaag het betoog van de benadeelde partijen om zijn verzoek te doen. De rechtbank is op dit moment over in beraad over het wrakingsverzoek.

Update 17:01

Knoops kreeg na een schorsing gelegenheid om zijn grieven jegens de rechter toe te lichten. Voor het wrakingsverzoek had hij contact gehad met zijn cliënt Wilders.

Zij gaf bij ondervraging van getuige-deskundige Paul Cliteur volgens de raadsman "blijk van een mate van vooringenomenheid, althans niet onpartijdigheid". Rechter Van Rens zou aan het slot van haar ondervraging volgens Knoops hebben gesteld dat het oordeel van de getuige-deskundige "niet meer of minder is dan een mening". Daardoor kan zij niet meer onbevangen oordelen, vindt de raadsman.

Eigen mening
Door die ondervraging werd naar de mening van Knoops het beeld geschapen "alsof Cliteur alleen zijn eigen mening kwam verkondigen". De rechter moest volgens Wilders' advocaat ook gecorrigeerd worden op het punt van het verdraagzaamheidscriterium en de uitspraak daarover van de Hoge Raad. "Deze zaak draait in grote mate om onverdraagzaamheid en is dus niet onbelangrijk", aldus Knoops.

Het is niet voor het eerst dat Van Rens in aanvaring komt met Wilders en zijn verdediging. Wilders had haar tijdens een regiezitting op 18 maart al verzocht te stoppen met de zaak, maar Van Rens kondigde in april aan door te gaan.

Kritisch
Van Rens zou volgens Wilders in het tv-programma 'Kijken in de ziel' kritisch zijn geweest over de rechterlijke beslissing tijdens diens vorige proces om wraking van de rechter toe te wijzen.

De rechter zei destijds dat ze ook als rechter kritiek mag hebben. Ze verzekerde Wilders toen in een korte verklaring dat ze onafhankelijk in zijn zaak zal oordelen.