Jongeren zonder diploma vaker werkloos

Schoolverlaters zonder diploma komen steeds lastiger aan een baan. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Ruim zes op de tien jongeren zonder minimaal een mbo niveau 2-, havo- of vwo-diploma hebben geen baan. Acht jaar geleden gold dat voor ongeveer 30 procent van de jongeren zonder zo'n startkwalificatie. Binnen deze groep hebben jonge mannen vaker een baan dan jonge vrouwen.

Zonder diploma blijven de lonen ook vaak laag. Ruim een derde van de vrouwen en bijna een kwart van de mannen in de groep verdiende in 2014 hoogstens 10.000 euro per jaar. Het doorsnee-inkomen voor jonge vrouwen zonder startkwalificatie bedroeg 13.000 euro, tegen 24.000 euro met startkwalificatie. Bij jonge mannen lag het gemiddelde loon zonder diploma op 22.000 euro, tegen 30.000 euro met startkwalificatie.

Van de jongeren die geen onderwijs meer volgen maar wel een diploma hebben, heeft 90 procent een baan. Dat is iets minder dan voor de economische crisis, maar de werkgelegenheid voor die groep zit sinds 2014 weer in de lift.

Jongeren zonder diploma vaker werkloos
Jongeren zonder diploma vaker werkloos (Foto: ANP)