'Zelfbeschikking mensen eindelijk centraal'

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is blij met voorstel van het kabinet om stervenshulp mogelijk te maken voor ouderen die het leven voltooid vinden. "De vereniging signaleert al jaren dat er ouderen zijn die het leven voltooid vinden en niet in aanmerking komen voor euthanasie. Zij zijn niet ziek maar lijden aan het leven", stelt de NVVE.

De vereniging is al jaren bezig om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. "Met het wetsvoorstel stelt de minister eindelijk de zelfbeschikking van deze mensen centraal. We zijn het eens met de minister dat nieuwe wetgeving moet staan voor een toetsbare, zorgvuldige en transparante regeling", aldus de belangenvereniging.

De NVVE zegt graag mee te willen denken met het uitrollen van de plannen voor speciale hulpverleners die de minister noemt in haar voorstel.

'Zelfbeschikking mensen eindelijk centraal'
'Zelfbeschikking mensen eindelijk centraal' (Foto: ANP)