CDA wil weer studiebeurs invoeren

Het Christen-Democratisch Appèl presenteert woensdag haar verkiezingsprogramma. Uit het programma van de SP lekten al twee grootse plannen, en ook wat er in het CDA-program komt te staan is niet meer helemaal geheim. Het CDA wil het sociaal leenstelsel voor de bachelorfase weer afschaffen, en een basisbeurs als gift invoeren. Bij het invoeren van het leenstelsel was het CDA trouwens ook al tegen.

Het sinds enkele jaren geldende leenstelsel heeft volgens CDA-onderwijswoordvoerder Michiel Rog schadelijke effecten. De instroom van jongeren met een handicap en van jongeren met ouders zonder hogere opleiding daalde, en ook de doorstroom van mbo naar hbo stagneerde. Rog vat samen: "Dit Kabinet heeft de negatieve gevolgen van het leenstelsel steeds ontkend maar we kunnen er niet omheen dat het leenstelsel ingaat tegen de grondgedachte van het onderwijs: gelijke kansen voor iedereen. Het vergroot de scheidslijn tussen hoger- en laagopgeleiden."

Om het plan te financieren wordt de OV-Studentenkaart vervangen door een vergoeding voor het traject woon-studie, en het leenstelsel voor de masterfase wil het CDA intact laten. Het terughalen van de basisbeurs is een van de CDA1000-ideeën, een rij van punten die door de leden in het land zijn ingebracht.