Brommerbezit tieners sinds 2007 gehalveerd

Het brom- en snorfietsbezit onder jongeren is sinds 2007 gehalveerd. Onder ouderen is het juist bijna verdubbeld. Dat meldt BOVAG op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Negen jaar geleden hadden 16- tot 20-jarigen iets minder dan 89.000 brom- en snorfietsen. Begin dit jaar waren dat er ruim 41.000, een daling van 54 procent. Het aantal brom- en snorfietsen in handen van 50-plussers nam juist flink toe, van 268.952 in 2007 tot 483.186 begin dit jaar.

Het totale aantal brommers en snorfietsen in Nederland steeg sinds 2007 met twee derde, tot ruim 1,1 miljoen. Bijna de helft daarvan, 43 procent, wordt bereden door 50-plussers.

Volgens BOVAG zijn er meerdere verklaringen voor de trends. Ten eerste moet iemand die een bromfietsrijbewijs wil sinds 2010 een apart praktijkexamen halen, tenzij rijbewijs B al is behaald. Daarnaast blijken de nieuwe generaties elektrische fietsen populair onder jongeren, waar ze voorheen voor een brommer of scooter kozen. Ouderen kiezen juist steeds vaker voor de in veel modellen verkrijgbare scooter.

Brommerbezit tieners sinds 2007 gehalveerd
Brommerbezit tieners sinds 2007 gehalveerd (Foto: ANP)