Turken meeverzekerd bij Duits ziekenfonds

In Turkije wonende verwanten van Turken die in Duitsland wonen zijn gratis meeverzekerd voor ziektekosten. Tussen Duitsland en Turkije is er in 1964 een Duits-Turks-ziektekostenverdrag afgesloten waarin dit geregeld is. Tot nu toe is dit verdrag niet aangepast of opgezegd. Overigens mag de Turkse regering zelf bepalen welke familieleden er onder dit verdrag vallen. Hierdoor vallen dus partner, kinderen en zelfs ouders van in Duitsland levende Turken onder dit verdrag. Het gaat hier dus vaak om mensen die zelfs nooit in Duitsland zijn geweest of enige binding met Duitsland hebben.

In 1968 is dit verdrag ook met Joegoslavië afgesloten waardoor nu ook Bosnië, Herzigovina, Servië en Montenegro onder dit verdrag vallen.

In 2003 heeft Martin Hohmann van de CDU/CSU de regering onder andere gevraagd over hoeveel mensen het ging. Het antwoord was dat er in 1999 ongeveer 33.630 families van deze regeling gebruik maakten. Maar sindsdien is er aan deze regeling niets gewijzigd.

De reden voor dit verdrag was dat er in die tijd te weinig arbeidskrachten waren en er dus buitenlandse arbeidskrachten aangetrokken moesten worden. Er waren indertijd veel Duitsers die in het westen werkten maar in het oosten woonden omdat het leven daar goedkoper was. Toen de muur er eenmaal was ontstond er dus vanzelf een gebrek aan arbeidskrachten. Om meer "gastarbeiders" over te halen in Duitsland te komen werken is deze regeling in het leven geroepen. Hierdoor is er dus wel ongelijkheid ontstaan, tenslotte vallen in het buitenland levende Duitsers (en mensen van andere nationaliteiten) met familie in Duitsland niet onder deze regeling.