Peiling: Angst regeert

Maurice de Hond vroeg de panels die niet op vakantie zijn naar hun verwachtingen of er binnen een jaar een (islamitische) aanslag in Nederland plaatsvindt en of er binnen vijf jaar een nieuwe wereldoorlog losbarst.

De angst dat er binnen een jaar een aanslag op Nederlandse bodem zal plaatsvinden heerst bij 41 procent van het totaal. Binnen die groep blijken PvdA’ers met 22 procent en GroenLinksen met 26 procent zich het minst zorgen te maken over een directe kennismaking met (moslim) terreur in de eigen achtertuin. De PVV’ers maken zich met 69 procent het meest ongerust over dat verwarde mensen in Nederland toeslaan.

De angst om zelf rechtstreeks slachtoffer te worden van moslimterreur verwarde mensen, leeft slechts bij vijf procent van het totaal. Hierbij denken GroenLinksen en D66’ers dat zelf slachtoffer worden nooit zal gebeuren. Bij de Pvda’ers gaat drie procent er vanuit dat ze ook zelf wel eens onbedoeld met verwarde mensen geconfronteerd zouden kunnen worden. PVV’ers en 50PLUS’ers vrezen het meest om zelf onderdeel te worden van een terreuraanslag.

Er werd ook gevraagd of er binnen vijf jaar een wereldoorlog zal losbarsten. Daar is het nek aan nek. Het totaal van 28 procent vreest van wel en het andere mompelt ‘t’ken vrieze, t’ken dooie’. Een meerderheid van 44 procent heeft geen angst voor een derde wereldoorlog en schat die kans op heel klein.

Hier maken VVD’ers met negen en D66’ers met tien procent zich het minst druk over een derde wereldoorlog. PVV’ers met 47 procent en 50PLUS’ers met 38 procent vrezen de kans op een derde wereldoorlog het meest.

Tot slot werd er nog gekeken of er een verschil is in angst tussen mannen en vrouwen, hoog en laag opgeleid, jong en oud.

Hieruit blijkt dat vrouwen met 44 procent de meeste angst hebben voor een aanslag op Nederlandse bodem. De jongere generatie maakt zich het minst druk om een aanslag, slechts 25 procent bibbert. De oudjes bibberen met 42 procent het hardst. Hoogopgeleiden maken zich met 35 procent het minst druk om een aanslag, terwijl de laagopgeleiden met 49 procent zich de meeste zorgen maken.

Laagopgeleide middelbare vrouwen vrezen het meest slachtoffer te worden van (straat) terreur, jonge hoogopgeleide mannen het minst. Tot slot ziet de laagopgeleide middelbare vrouw de grootste kans op een derde wereldoorlog en jonge hoogopgeleide mannen het minst.