Actie voor nieuw referendum over brexit

Het Britse parlement moet waarschijnlijk snel een debat houden over een herhaling van het referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Een campagne op internet van voorstanders van lidmaatschap heeft vrijdagmiddag al veel meer dan de benodigde 100.000 handtekeningen bij elkaar gebracht om het voorstel in het parlement als agendapunt 'neer te zetten'.

De initiatiefnemers vinden dat bij gewichtige zaken zoals EU-lidmaatschap, referenda aan minimumeisen moeten voldoen. Ze stellen dat bij een opkomst van minder dan driekwart van de kiezers een meerderheid van 60 procent nodig is om van de uitslag van het referendum beleid te maken. Met slechts 52 procent van de kiezers voor het vertrek uit de unie, de brexit, zou de regering de banden met Brussel niet mogen verbreken. De website van het parlement, waarop de petitie kan worden getekend, lag vrijdag enige tijd plat door de enorme belangstelling.

Het idee om de uitslag van een referendum bij te stellen door een nieuw referendum is niet nieuw in de brexit-discussie. Eerder suggereerde zelfs de pro-brexit-voorman Boris Johnson al een extra referendum over het concrete eindresultaat van de onderhandelingen met Brussel over beëindiging van het lidmaatschap. Hij liet het plan snel varen, maar voorstanders van lidmaatschap ruiken kansen. Ze denken een verloren eerste referendum na een paar jaar van onderhandelen 'weg te kunnen stemmen' in een tweede.

Ze hebben geopperd dat ook voorstanders van een brexit over een paar jaar tegen het verdrag van uittreding zullen stemmen, omdat de tekst van het verdrag ze niet bevalt of omdat ze door de economische tegenvallers op andere gedachten zijn gebracht.

Actie voor nieuw referendum over brexit
Actie voor nieuw referendum over brexit (Foto: ANP)