Geschiedvervalsing bij dodenherdenking

Het zit er dik in dat zelfs George Orwell aan een dergelijke scenario niet zijn vingers had willen branden. Toch hebben ze er in de Utrechtse wijk Hoograven wederom geen enkele moeite mee gehad om naast de Nederlandse en Canadese vlag, doodleuk de Marokkaanse vlag te hijsen. De Israëlische vlag bleef verstoffen in de kast, want: niet relevant.

Dit laatste is vrij opmerkelijk. Tienduizenden joden die, ondanks het verraad van de Nederlandse staat, de oorlog overleefd hadden, zochten hun heil in de -korte na de oorlog opgerichte Israëlische staat. Na de holocaust vertrokken soweiso honderdduizenden joden vanuit Europa naar Israël en er is een directe link met de slachtoffers van de Shoah en het piepkleine landje.

Maar dat is allemaal niet relevant. Wat wel relevant is, is de hoax dat veel Marokkanen betrokken geweest zouden zijn bij de bevrijding van ons land. Iets dat niets meer of minder dan geschiedvervalsing is. In werkelijk heeft geen enkele Marokkaan ook maar iets lelijks geroepen richting de Duitse bezetter. Van het opeens opgedoken 'gedeelde verleden' klopt geen jota, zoals HP De Tijd al in 2010 aantoonde (PDF).

Helaas werd de organisatie in Hoograven niet gehinderd door enige geschiedkundige kennis. Men zag zelfs een soort sociaal bindingsmiddel in het hijsen van de Marokkaanse vlag. Het zou landgenoten van Marokkaanse afkomst meer betrekken bij de 4 mei-herdenking. In de praktijk was er echter vrijwel geen Amazigh te bekennen bij het evenement.

Een blogger die de organisatie om uitleg gevraagd had, ontving de volgende brief:

"Geachte mevrouw ……………….,

Recent hebben wij u geïnformeerd over het besluit van het bestuur van Hoogravens Belang om geen Israelische vlag te hijsen tijdens de jaarlijkse dodenherdenking in onze wijk. Graag informeren wij u middels deze mail over de reden hiervan.

Tijdens de jaarlijkse herdenking hijsen wij drie vlaggen in Hoograven. Naast de Nederlandse, zijn dit de Canadese en de Marokkaanse. De Nederlandse vlag hangt er uiteraard vanwege het feit dat het de nationale dodenherdenking is. De Canadese vlag hangt er om de bevrijders van Hoograven te herdenken.

Als bestuur van wijk- en oranjevereniging hebben wij ervoor gekozen om ook de Marokkaanse vlag te hijsen. De belangrijkste reden is dat er in onze wijk veel inwoners van Marokkaanse afkomst wonen. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog hebben ook hun voorvaderen strijd geleverd, zelfs in Nederland (in dienst van het Franse leger).

Op nadrukkelijk verzoek van deze groep inwoners wordt daarom ook de vlag van het land van hun voorvaderen gehesen. Deze bijzondere aandacht voor dit stukje (onbekende) geschiedenis betekent veel voor deze groep inwoners en leidt er ook toe dat elk jaar een groot deel de herdenking bezoekt. Hiermee wordt dus ook een grote groep inwoners bereikt, die niet als vanzelfsprekend op 4 mei bij de herdenking aanwezig zou zijn.

Bovenstaande overwegingen gaan in onze ogen niet op voor de Israelische vlag. Wij denken dan ook niet dat een Israelische vlag de juiste wijze is om aandacht te schenken aan de verschrikkingen die de joodse bevolking van Hoograven heeft moeten doorstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dat dat op andere manieren beter kan.

Om die reden hebben wij als vereniging de afgelopen jaren uitgebreid bij de herdenking stilgestaan bij deze verschrikkingen, o.a. door vertellingen van gast sprekers zoals P. Sprangers (Historisch Hoograven). En dat zullen wij ook blijven doen, omdat het zo ontzettend belangrijk is dat dit nooit mag worden vergeten.

Wij hopen u op deze wijze afdoende te hebben geïnformeerd. Wij spreken de wens uit ook u dit jaar bij de herdenking te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hoogravens Belang,
Namens deze, Paul Sturkenboom en Etienne Weijers"

En daar zullen we het mee willen doen. Het is niet duidelijk of de Bestuur Hoogravens Belang in de toekomst ook vlaggen van andere etnische groeperingen gaan ophangen ter bevordering van de betrokkenheid, of dat er alleen voor Marokkanen deze uitzondering gemaakt wordt.