Bussemaker: wetswijziging over citoscore

Om een einde te maken aan de ongelijkheid in het onderwijs wil minister Jet Bussemaker van Onderwijs een wetswijziging indienen over de waarde van de citotoets voor het schooladvies voor de middelbare school. "Als de citoscore hoger is dan het oordeel van de leraar, laat ik de citoscore zwaarder wegen. De cito moet dan leidend zijn."

Ze zei dit zondag in het programma WNL Op Zondag.

Uit het jaarverslag van de Inspectie van Onderwijs blijkt dat niet alle leerlingen de kans krijgen om het onderwijs te volgen dat het beste bij hen past. Kinderen met lager opgeleide ouders krijgen soms een lager advies dan kinderen met hoger opgeleide ouders, terwijl ze hetzelfde hebben gepresteerd.

Bussemaker: wetswijziging over citoscore
Bussemaker: wetswijziging over citoscore (Foto: ANP)