'Jihadisten willen ook strijd in Nederland'

Er zijn jihadisten in Nederland die in 'eigen land' strijd willen voeren. Dat kan betekenen dat ze hier ook een aanslag willen plegen.

De geheime dienst AIVD concludeert dit in zijn jaarverslag over 2015. "De oproepen van zowel Islamitische Staat (IS) als al-Qaida om in 'eigen land' aanslagen te plegen, werken daarbij stimulerend."

Er lopen onderzoeken naar acute dreigingen tegen en in Nederland. De dienst heeft geconstateerd dat er jihadisten in Nederland zijn die zoeken naar wapens.

Drie vormen van dreiging
"Het is niet altijd duidelijk met welk primair doel die wapens worden gezocht", schrijft de AIVD. "Wapens in handen van jihadisten hoeven niet per se voor terroristische aanslagen worden gebruikt, maar gezien voorbeelden in onder andere Canada, de Verenigde Staten en Frankrijk, is de kans hierop wel reëel."

Volgens de AIVD zijn er drie vormen van dreiging. Syriëgangers die met gevechtservaring naar Nederland terugkeren, gefrustreerde jihadisten die worden tegengehouden als ze willen uitreizen naar strijdgebieden en extremisten die in Nederland zelf strijd willen voeren.

De grote instroom van asielzoekers krijgt bij het terrorisme-onderzoek van de inlichtingendienst extra aandacht. Dit om te kijken of die gevolgen heeft voor de Nederlandse veiligheid. De AIVD nam vorig jaar enkele meldingen onder de loep, maar zag geen aanwijzingen dat terroristische organisaties hier structureel misbruik van maakten.