Referendum over TTIP in de maak

Nu we er toch lekker inzitten, kunnen we net zo goed doodleuk doorgaan. Wellicht ten overvloede willen we er de Fok!kers op wijzen dat er is opnieuw een referendum in de maak is, deze keer over een onderwerp dat wel erg belangrijk is de nabije toekomst. Meer Democratie, foodwatch, Milieudefensie en het Transnational Institute zijn krabbels aan het verzamelen, teneinde een referendum tegen het TTIP en het CETA-verdrag te organiseren.

We hebben er al een keertje een ANP-tje over gehad, maar het kan wellicht geen kwaad om onze liever lezertjes hier nogmaals op te wijzen. 

Het Platform TTIP CETA Referendum, zoals ze zichzelf noemen, maken zich grote zorgen over de invloed die grote bedrijven zouden kunnen hebben op het reilen en zeilen in Europa. De -nog in de maak zijnde- verdragen met de Verenigde Staten en Canada, zouden wat verder gaan dan 'normale' handelsverdragen. Critici vrezen dat onze democratisch gekozen wetgeving eronder gaat lijden, als de verdragen doorgezet worden.

Erg democratisch verlopen de onderhandelingen van de betrokken partijen over TTIP en CETA trouwens niet. Het hele proces vindt plaats achter gesloten deuren. Zelfs volksvertegenwoordigers -mochten die nog bestaan- worden er nauwelijks bij betrokken.

Een van de voorbeelden die het Platform aandraagt is dat grote (Amerikaanse) bedrijven schadevergoedingen zou kunnen eisen van de Nederlandse staat, wanneer door een democratisch proces zij bepaalde winsten zouden kunnen mislopen. Hierbij moeten we denken aan milieubescherming, verbeterde arbeidsvoorwaarden of consumentenbescherming. De claims zouden tot in de miljarden kunnen gaan lopen. In de praktijk zouden de verdragen mogelijk een vrijbrief voor de grote multinationals in speeltuin Europa zijn.

Dat wil het Platform dus niet. Meer dan honderdduizend mensen hebben inmiddels de petitie ondertekend. Om een referendum af te dwingen zijn 600.000 handtekeningen nodig. Ondanks dat TTIP er nog niet doorheen is gedrukt, is het misschien handig om ze maar vast bij elkaar te sprokkelen. 

Individuen die het oneens zijn met een onevenredig grote invloed van buitenlandse bedrijven in de Nederlandse maatschappij, kunnen hier de petitie vinden en eventueel ondertekenen.