VVD ook voor toets bij levenslang

De VVD sluit zich aan bij het plan van de PvdA om na 25 jaar te toetsen of iemand met een levenslange celstraf toch in aanmerking kan komen voor vrijlating. VVD-Kamerlid Foort van Oosten bevestigt vrijdag berichtgeving daarover in Trouw.

PvdA'er Jeroen Recourt kwam ruim een jaar geleden met het voorstel voor een dergelijke toets. Net als rechters vindt hij dat mensen wel perspectief moeten hebben. Levenslang gestraften kunnen nu alleen vrij komen als de minister van Justitie hun gratieverzoek inwilligt. Dat gebeurt zelden.

Coalitiegenoot VVD voelde er eerder niets voor om het huidige systeem te wijzigen. Maar Van Oosten geeft nu aan dat de partij het vonnis levenslang "toekomstbestendig" wil maken. "De praktijk is nu dat een rechter levenslang niet of nauwelijks oplegt. Dat willen we veranderen door een toetsmoment aan te brengen, maar dan wel zover mogelijk in de tijd." De VVD wil dat wordt gekeken of iemand is veranderd. "Zo niet, dan blijft de straf gehandhaafd. Het is dus zeker geen recht of automatisme."

VVD ook voor toets bij levenslang
VVD ook voor toets bij levenslang (Foto: ANP)