Vrijheid van meningsuiting krijgt weer een dolkstoot in de rug

Na zijn tweet van gisterochtend, kreeg Ivar Mol drie politieagenten op de stoep. Ze vroegen of hij dat soort tweets in het vervolg niet meer wilde publiceren. Dit is weer een nieuwe stap in de verdere inperking van de vrijheid van meningsuiting.

In tegenstelling tot wat velen dachten was de tweet niet uit zijn eigen klas, maar was het naar aanleiding van juichende leerlingen in de klas van Sanne uit Amsterdam. Hij vroeg zich af hoe een leraar zo nog les kon geven. 's Middags stond bij hem de politie op de stoep. Nadat er op Twitter commotie was uitgebroken, bood de burgemeester snel zijn excuses aan.