'Schrap studie zonder baankans'

Opleidingen waarvan de studenten na hun afstuderen moeilijk aan het werk komen, moeten worden geschrapt. Met die stelling 'gooit de VVD de knuppel in het hoenderhok', schrijft De Telegraaf dinsdag.

Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg van de VVD wil bestaande studies aan dezelfde toets onderwerpen als nieuwe studies. Dat betekent dat er streng gekeken moet worden naar de kansen die een afgestudeerde heeft op de arbeidsmarkt. Volgens de liberaal moet er dringend een einde komen aan opleidingen 'waarmee studenten uiteindelijk alleen in de kaartenbak van het UWV belanden'.

"Zo is er nu weer een recordaantal psychologiestudenten, terwijl velen van hen daarna zonder werk komen te zitten of onder hun niveau aan de slag moeten. Omdat de opleidingen per student betaald krijgen, is er nu geen prikkel om dat te veranderen. Er moet veel meer gekeken worden of iemand na zijn opleiding ook een baan kan vinden," zegt het Kamerlid.

Doorgeslagen rendementsdenken
Coalitiepartner PvdA vindt dat Duisenberg veel 'te kort door de bocht' gaat. Juist dit 'doorgeslagen rendementsdenken' leidt tot groot verzet. Een jaar geleden ontstond groot oproer aan de Universiteit van Amsterdam toen deze kleine talenstudies wilde schrappen. Dit leidde tot een wekenlange bezetting van het Maagdenhuis.

PvdA-Kamerlid Mohamed Mohandis stelt: "Je kunt niet overal een rekensommetje op loslaten. Juist de arbeidsmarkt laat zich niet sturen."

Beide partijen zijn het er wel over eens dat studenten eerlijk geïnformeerd moeten worden over de baankansen die een opleiding biedt. Onderwijsinstellingen moeten 'transparanter worden' over de arbeidskansen van hun opleidingen. Daarom dringen beide partijen er bij minister Bussemaker (Onderwijs) op aan dat er een 'diepgravend onderzoek' gestart wordt naar de onafhankelijkheid van de informatie over baankansen die aan studenten gegeven wordt.

Protest tegen doorgeslagen rendementsdenken (Foto: ANP)
Protest tegen doorgeslagen rendementsdenken (Foto: ANP)