We gaan er allemaal aan (nu echt)

Althans, als we Einstein mogen geloven. De man, met een intelligentie die niet veel voor die van een gemiddelde Fok!ker onderdoet, heeft namelijk gezegd dat 'als bijen uitsterven, dan volgt de mens binnen vier jaar'. Het Duitse accent moet je er zelf even bij denken.

Het zal voor sommige, wat jongere, lezertjes misschien als een verrassing komen, maar ons voedsel komt niet uit de supermarkt. Voordat het in de schappen terecht kwam, lag het ergens anders te zonnen. Wie iets begrijpt van het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes, weet dat geen enkele levensvorm kan voortbestaan zonder bevruchting. Bij gewassen en alles dat groeit en bloeit, spelen bijen en andere vliegende irritantjes een essentiële rol. Zonder die nuttige druktemakers zouden wij (een zichzelf overschattende primatensoort) geen voedsel meer hebben.

Wetenschappers hebben nu ontdekt dat 40 procent van de bijen- en vlindersoorten met uitsterven bedreigd is. Hetzelfde geldt voor andere 'bestuivers' zoals vleermuizen, kevers en vliegen. Als die lijn zich voortzet, dan kunnen we wellicht binnenkort bij de eerdergenoemde theorie van Einstein de proef op de som nemen.

Het is niet helemaal duidelijk waarom die dieren massaal het loodje leggen, maar de intensieve landbouw, zoals bedreven door de mens, zou een rol kunnen spelen. Die biedt namelijk te weinig biodiversiteit voor de bij. Of zoals Koos Biesmeijer, directeur van het Naturalis Biodiversity Cente, het uitlegt: "Ze stichten geen kolonie in een gebied waar maar een gewas groeit. Wanneer de bloeitijd van dit gewas over is, kunnen de bijen namelijk geen voedsel meer vinden. In een gebied met meerdere plantensoorten, wisselen bloeiperiodes elkaar af en is er voor een langere periode voedsel."

"Een ander probleem van intensieve landbouw is dat plagen eerder ontstaan en pesticiden dus meer worden gebruikt", vertelt Biesmeijer. "Het wordt steeds duidelijker dat deze middelen niet alleen zorgen dat de bijen op korte termijn dood gaan. Op lange termijn krijgen ze ook andere problemen zoals dat ze het nest niet terug kunnen vinden of dat ze zich minder goed voortplanten."

Het zou dus zomaar kunnen zijn dat we met z'n allen een groot probleem hebben, maar laten we met name even met het beschuldigende vingertje naar Monsanto wijzen. Dit voelt namelijk lekker en is ook wel een beetje terecht.. Een oplossing zou kunnen zijn om wat minder vergif te gebruiken en wat gevarieerder, kleinschaliger landbouw te bedrijven. Maar het zit er dik in dat economische belangen voorrang krijgen boven de overleving van de mensheid.