'Moslimkinderen hebben al extreme ideeŽn'

Kinderen uit moslimgezinnen hebben al op jonge leeftijd radicale ideeën, schrijft Omroep West. De omroep baseert zich op signalen vanuit het onderwijs en de moslimgemeenschap. Niet alleen telt een stad als Den Haag tientallen moslimkinderen met radicale ideeën, die ideeën ontstaan ook op steeds jongere leeftijd.

'We krijgen signalen dat kinderen van 9, 10 jaar al extreme ideeën er op na houden', zegt voorzitter Abdelhamid Taheri van de Haagse as-Soennahmoskee. Taheri merkt bijvoorbeeld dat jonge kinderen aanslagen toejuichen of sympathie tonen voor terreurorganisaties als Islamitische Staat (IS). 'Kinderen op de basisschool weten vaak nog niet waar ze het over hebben, maar het baart ons wel zorgen.'

Ook de Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66) herkent de signalen. 'Het is zorgelijk dat je soms al bij hele jonge kinderen ziet dat ze vatbaar zijn voor dergelijke ideeën. Dat vormt een potentieel groot gevaar voor de samenleving, de kinderen kunnen later verder radicaliseren en overgaan tot geweld. We moeten er vroeg bij zijn en het goed in de gaten houden.'

Uit een inventarisatie blijkt dat meerdere scholen in Den Haag last hebben van radicalisering. Taheri denkt dat kinderen de denkbeelden opdoen op straat en via sociale media. 'Ze leren het in ieder geval niet thuis, in de moskee of op school', zegt de voorzitter van de as-Soennah, die te boek staat als een van de meest fundamentalistische moskeeën van het land.

Verbinden
Pedagoog Mirte Loeffen, die trainingen geeft aan scholen over radicalisering, betwijfelt dat. Volgens haar leren veel kinderen uit moslimgezinnen op koranscholen - vaak in de moskee - zaken die niet overeenkomen met de Nederlandse waarden. Ze pleit voor betere banden met moskeeën en islamitische organisaties en voor meer verbinding tussen de gescheiden werelden van de koranschool en de basisschool.

Taheri vindt dat scholen vertegenwoordigers van de moskeeën of andere islamitische organisaties zouden moeten uitnodigen om een 'ideologie tegenover radicale denkbeelden' te zetten. Van Engelshoven is huiverig. 'Op scholen moeten we vooral kiezen voor de professionele aanpak. Bovendien hebben wij andere ideeën over integratie dan de as-Soennahmoskee, ik ben er geen voorstander van om hun ideeën in de scholen te brengen.' De gemeente verstrekt subsidie aan een training voor moslimmoeders om signalen van radicalisering bij hun kinderen te herkennen.

Koran
De Koran.