Rechter beloont werkweigeraars

Twee islamitische vrachtwagenchauffeurs hebben een leuke beloning meegekregen toen ze hun onderwerping aan Allah de voorrang gaven boven het verdienen van hun dagelijkse brood. Net zoals andere leuke dingen is bier namelijk haram en de heren vonden dat de werkgever hun niet kon verplichten om dit te vervoeren.

Een Amerikaanse rechter had waarschijnlijk zelf geen last van dit verbod, want deze ging helemaal mee in deze bezopen gedachtengang. Star Trucking Company uit Morton, Illinois is hiermee verplicht om aan de beide werkweigeraars het lieve sommetje van 240.000 dollar over te maken. Een plaatselijke versie van de Stichting Gelijke Behandeling (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) had een rechtzaak aangespannen voor de twee slachtoffers.

De advocaat van EEOC was verrukt over de uitslag. "We zijn er trots op dat we de rechten van werknemers verdedigen op het gebied van gelijke behandeling in de werkplaats, zonder dat ze daarvoor hun religieuze geloof of praktijken op moeten geven,"zo sprak woordvoerder David Lopez. "Dit is fundamenteel voor de Amerikaanse principes van religieuze vrijheid en tolerantie."

Star Company is een logistiek bedrijf dat veel voedsel, dranken en papier vervoert, waardoor het nog wel eens kan gebeuren dat je als chauffeur een lading drank achter in de trailer krijgt. Iets dat Mahad Abass Mohamed en Abdkiarim Hassan Bulshale wellicht van tevoren hadden kunnen bedenken. Maar het EEOC denkt daar heel anders over. In de optiek van de belangenvereniging had de werkgever best rekening kunnen houden met de relikneuterige gedachtegang van de beide Somaliërs. Een andere chauffeur, die geen last heeft van god's bekrompenheid, had die lading wel kunnen bezorgen. Blijkbaar was het onwil van de planner en daarmee een inbreuk op persoonlijke belevingswereld van Mahad en zijn collega met een moeilijke naam.

Het valt maar te bezien of de voorbeeldige collega's daadwerkelijk hun centen zullen krijgen, want het lijkt erop dat Star Company de deuren definitief gesloten heeft, na een overname van een concurrent.