Onderklasse vluchtelingen dreigt in Nederland

In Nederland dreigt een nieuwe onderklasse van vluchtelingen te ontstaan, waarbij werkloosheid en criminaliteit een grote rol spelen. Hiervoor waarschuwen onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in de Volkskrant.

De onderzoekers bestudeerden de integratie van 33 duizend asielmigranten die in de jaren 80 en 90 naar Nederland kwamen en een verblijfsvergunning kregen. Een groot deel daarvan is langdurig werkloos. De onderzoekers vinden dat de overheid veel meer moet doen om de huidige asielmigranten sneller aan werk te helpen zodat kan worden voorkomen dat ook zij massaal en langdurig in de bijstand blijven.

De integratie van asielmigranten verloopt veel langzamer en stroever dan die van arbeidsmigranten, blijkt uit de omvangrijke studie. De lange wachttijd op een status en een woning, plus de 'verloren tijd' in de opvangcentra, zetten deze groep op grote achterstand en vergroten de kans op langdurige werkloosheid. Ook is de criminaliteit onder deze groep hoger dan gemiddeld.

Vijf jaar na hun aankomst in Nederland had een kwart van de asielzoekers uit het onderzoek een betaalde baan van meer dan 30 uur. Na vijftien jaar was dat nog maar 35 procent. Bij de arbeidsmigranten is dat 65 en 50 procent. Asielmigranten met weinig opleiding, zoals die uit Somalië, vinden het moeilijkst werk. Hoger opgeleiden, zoals de vluchtelingen uit Joegoslavië, doen het op de arbeidsmarkt het best.

Criminaliteit
De criminaliteit onder de onderzochte groep asielmigranten is drie keer hoger dan onder autochtonen, en ook hoger dan die onder arbeidsmigranten. Het gaat vooral om vermogensdelicten zoals diefstal door alleenstaande, jonge, werkloze mannen. Dat een ruime minderheid van de huidige asielmigranten bestaat uit alleenstaande mannen, is een reden te meer voor snelle integratie, vinden de onderzoekers. Zij vinden dat al tijdens de asielprocedure moet worden begonnen met intensieve taalles en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Volgens de onderzoekers stimuleert een snelle integratie van asielzoekers ook de terugkeer naar het land van herkomst.

In een reactie spreekt minister Lodewijk Asscher van een waardevol onderzoek. 'De essentie wordt door het kabinet nu toegepast op de huidige groep vluchtelingen. Werk staat voorop voor mensen die mogen blijven en daarom gaan we eerder de arbeidskansen screenen en stimuleren we het aanleren van de taal. Blijven moet gelijk staan aan meedoen.'